دختران خاکستر
41 بازدید
محل نشر: مجله زنان و تاره‏های اندیشه / ش 4 آذر 80
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی