نقش پیش فرض‏های معرفت‏شناختی در تعارض و حل تعارض علم و دین
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه حوزه‏ودانشگاه شماره1378 / 18
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی